Oferta! Curs autorizat CNFPA: EXPERT ACHIZITII PUBLICE – cu doar 750 lei !!!

Centrul de Resurse Socio-Umane si Educatie Europeana – CRSUEE organizeaza in perioada :
20 – 24 Februarie 2013
cursuri pentru ocupatia “Expert achizitii publice” COD COR 214946.
Link: http://www.crsuee.ro/index.php/cursuri?id=10
Taxa de participare: doar pentru luna februarie – 750 lei, include: materiale de curs, plata trainerului, taxe de examen si certificare CNFPA, masa de pranz, 2 pauze de cafea.
Cine poate participa: angajati din departamentele de achizitii publice, vanzari, juridic, financiar, investitii, tehnic; membrii comisiei de evaluare a ofertelor de produse si servicii.
Obiective: aprofundarea cunostintelor teoretice si practice in vederea cresterii gradului de perfectionare al expertilor in achizitii publice.
Tematica:
• Sistemul achizitiilor publice (ANRMAP, UCVAP, CNSC, CURTEA DE CONTURI)
• Principiile care guverneaza procesul achizitiilor publice
• Tipuri de contracte
• Acordul cadru
• Contracte de publicitate media
• Prezentarea CPV si a modului de codificare precum si incadrarea produselor similare
• Estimarea valorii contractului
• Estimarea valorii in cadrul Acordului cadru
• Prezentarea formelor de participare, asociere, subcontractare, precum si a interdictiilor
• Reguli de publicitate – modalitatile de asigurare a transparentei procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de achizitie publica
• Operarea in SEAP
• Criterii de calificare
• Criterii de atribuire
• Prezentarea conditiilor in care poate fi anulata o procedura de achizitie publica
• Prezentarea regulilor si modalitatilor de intocmire a unei documentatii de atribuire
• Prezentarea modalitatilor de elaborare a ofertelor si a ofertelor alternative
• Prezentarea comisiei de evaluarea a ofertelor si a atributiilor acesteia
• Prezentarea continutului dosarului de achizitie publica si obligatiile care decurg din legislatie privind necesitatea intocmirii acestuia
• Prezentarea modalitatilor de solutionare a contestatiilor
Trainer: Expert in domeniu, formator cu o experienta de peste 10 ani in derularea achizitiilor publice.
CURSUL ESTE AUTORIZAT CNFPA. La final, fiecare cursant va primi un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
Locurile sunt limitate! Max: 16 pers. pentru fiecare serie de curs.
Bonus: Cursantii care participa la acest curs pot asista gratuit si la urmatoarele cursuri de acelasi tip organizate de asociatie, pentru aprofundarea cunostintelor in domeniu.
Durata cursului: 40 de ore. Cursurile se vor desfasura intre orele 9.00-17.00
Pentru mai multe informatii despre curs, va rugam sa ne contactati la:
tel./fax: 021.312.08.89, tel.mob 0745.981.076.
Mariana Zidaru, Presedinte CRSUEE
m.zidaru@yahoo.com, crsuee@yahoo.com
www.crsuee.ro

www.crsuee.ro
0213120889
Scris de ASOCIATIA CRSUEE