SC SELENA IMPEX SRL in lichidare

Anunțul cu ID 17214 nu mai este de actualitate!

SC SELENA IMPEX SRL in lichidare prin lichidator judiciar Calinoiu Nicoleta in dosar nr.***/***/*** vinde prin licitatii publice conform Regulamentului de vanzare aprobat de Adunarea generala a creditorilor din data de ***.***.***, Imobil ,,Sediu Ceres”, compus din constructii: ,,Birouri” si teren aferent in suprafata de *** mp situat in mun.Slobozia, str.G-ral Magheru, nr.***, jud.Ialomita nr. Cadastral: ***/***/*** ipotecat in favoarea CEC Bank SA pret incepere licitatie: ***.*** lei fara TVA

Licitatiile se vor desfasura la sediul ales din Slobozia strada G-ral Magheru nr.***, jud.Ialomita in data de ***.***.***, ora ***.***; in cazul neadjudecarii licitatiile se vor desfasura in fiecare zi de miercuri a saptamanii la aceiasi ora aceiasi locatie si in aceleasi conditii pana la data de ***.***.*** .

Pentru participarea la licitatie ofertantii vor depune la sediul societatii cel tarziu cu *** de ore inainte de data fixata pentru inceperea licitatiei, sub sanctiunea decaderii, urmatoarele documente: copia certificatului de inmatriculare sau copia actului de identitate ori a pasaportului dupa caz; imputernicire pentru persoana care reprezinta pe ofertant; dovada depunerii cautiunii.

Cautiunea pentru participarea la licitatie reprezinta ***% din valoarea bunurilor scoase la licitatie si se depune in contul SC Selena Impex SRL-in faliment nr. RO***BRDE***SV*** deschis la BRD Slobozia, cod fiscal:*** ori la caseria societatii.

Bunurile scoase la vanzare pot fi vizionate in orasul Slobozia jud.Ialomita.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon: ***.***.***, ***.***.***RON

Scris de Visan din Slobozia.
Date de contact:

telefon: ***

Lasă un răspuns