SC SELENA IMPEX SRL in lichidare

SC SELENA IMPEX SRL in lichidare prin lichidator judiciar Calinoiu Nicoleta in dosar nr.*/*/* vinde prin licitatii publice conform Regulamentului de vanzare aprobat de Adunarea generala a creditorilor din data de *.*.*, Imobil ,,Sediu Ceres”, compus din constructii: ,,Birouri” si teren aferent in suprafata de * mp situat in mun.Slobozia, str.G-ral Magheru, nr.*, jud.Ialomita nr. Cadastral: */*/* ipotecat in favoarea CEC Bank SA pret incepere licitatie: *.* lei fara TVA

Licitatiile se vor desfasura la sediul ales din Slobozia strada G-ral Magheru nr.*, jud.Ialomita in data de *.*.*, ora *.*; in cazul neadjudecarii licitatiile se vor desfasura in fiecare zi de miercuri a saptamanii la aceiasi ora aceiasi locatie si in aceleasi conditii pana la data de *.*.* .

Pentru participarea la licitatie ofertantii vor depune la sediul societatii cel tarziu cu * de ore inainte de data fixata pentru inceperea licitatiei, sub sanctiunea decaderii, urmatoarele documente: copia certificatului de inmatriculare sau copia actului de identitate ori a pasaportului dupa caz; imputernicire pentru persoana care reprezinta pe ofertant; dovada depunerii cautiunii.

Cautiunea pentru participarea la licitatie reprezinta *% din valoarea bunurilor scoase la licitatie si se depune in contul SC Selena Impex SRL-in faliment nr. RO*BRDE*SV* deschis la BRD Slobozia, cod fiscal:* ori la caseria societatii.

Bunurile scoase la vanzare pot fi vizionate in orasul Slobozia jud.Ialomita.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon: *.*.*, *.*.*RON

Scris de Visan din Slobozia.
Date de contact:

telefon: *

Acest anunt poate fi reactivat contra sumei de 10 lei, solicitați reactivarea folosind formularul de contact:
Reactivare Anunt