Teren 763.47 mp si casa, Braila

Proprietate imobiliara compusa din: – Teren intravilan curti constructii in suprafata totala de 763.47 mp; – C1 – locuinta cu regim de inaltime S+D+P cu o suprafata construita de 217.91 mp, avand subsol, demisol si…

Teren 763.47 mp si casa, Braila

Proprietate imobiliara compusa din: – Teren intravilan curti constructii in suprafata totala de 763.47 mp; – C1 – locuinta cu regim de inaltime S+D+P cu o suprafata construita de 217.91 mp, avand subsol, demisol si…