iancu

Proprietar Inchiriez Ap 3 camere + terasa 40mp – Iancu Nicolae

Inchiriere Apartament de * camere in aproprierea Padurii Baneasa si Mall Jolie Ville, dispus pe suprafata de * mp. + terasa descoperita in suprafata de * mp. Situat intr-o vila construita in anul * (recent renovata), compusa din P+*+M. Apartamentul are intrare stradala separata, printr-o curte proprie de * mp, pretandu-se atat unei destinatii rezidentiale Proprietar Inchiriez Ap 3 camere + terasa 40mp – Iancu Nicolae